Home Ιερών Μητροπόλεων Τὰ κατηχητικά τῆς Κονίτσης τίμησαν τὴν ΜΑΝΑ
Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023 12:34

Τὰ κατηχητικά τῆς Κονίτσης τίμησαν τὴν ΜΑΝΑ

Ἀπὸ πολὺ νωρὶς ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς, ποὺ ἑορτάζει ἡ Μεγάλη Μάνα μας, ἡ Θεοτόκος, νὰ τιμᾶ καὶ τὶς χριστιανὲς μάνες. Κι΄  αὐτὸ διότι ὅπως ἡ Παναγία μας ὁδήγησε τὸν Υἱόν της στὸ Ναό, μετὰ τὴν συμπλήρωση 40 ἡμερῶν, στὸν σαραντισμό της, δηλαδή,  ἔτσι καὶ οἱ χριστιανὲς μάνες νὰ ὁδηγοῦν καὶ νὰ καθοδηγοῦν τὰ βλαστάρια τους στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τρέφονται ἀπὸ μικρὰ ἀπὸ τοὺς ζωογόνους χυμοὺς τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων της. Εἶναι ἕνας παραλληλισμὸς ἰδιαίτερα συμβολικὸς καὶ ἄξιος προσοχῆς. Μὲ ἀφορμή, λοιπόν, τὰ παραπάνω, τὰ Κατηχητικὰ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης στὸν ὄμορφο χῶρο τῆς “Πνευματικῆς Στέγης”, στὴν Κόνιτσα, θέλησαν νὰ τιμήσουν τὴν ΜΑΝΑ, τὴν Κυριακὴ 5-2-2023.

 

Κατὰ ἀγαθὴ συγκυρία, ἡ Κυριακὴ ἐκείνη, μία Κυριακὴ μετὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν 3 Ἱεραρχῶν,  εἶχε ὁριστεῖ ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἑορτάζουν οἱ μητέρες τῶν 3 Ἱεραρχῶν : Ἐμμέλεια τοῦ Μ. Βασιλείου, Νόννα τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἀνθοῦσα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ἁγίες οἱ ἴδιες ὡς ρίζες, ἅγιοι καὶ οἱ καρποί τους. Δοκιμάστηκαν και οἱ 3 ὡς “χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ” (Σοφ. Σολομ. Γ΄6) καὶ ἔλαμψαν καὶ λάμπουν αἰωνίως. Για νὰ τὸ κατανοήσουμε αὐτό, ἄς ἀκούσουμε μονολεκτικὰ τὶ πέρασε ἡ  Ἐμμέλεια, ἡ Μητέρα τοῦ Μεγ. Βασιλείου : Νεότατη ἡ ἴδια, πρὶν ἀκόμα νυμφευθεῖ, χάνει  καὶ τοὺς δύο γονεῖς της, φεύγει ἀπὸ τὴ ζωὴ ὁ σύζυγός της ὅταν γεννάει τὸν υἱό της Πέτρο, καὶ ὁ ἄλλος υἱός της, Ναυκράτιος, θανατώνεται πρόωρα. Καὶ ὅμως, ὅλα, καὶ αὐτὴ καὶ οἱ ὐπόλοιπες μητέρες τῶν 3 Ἱεραρχῶν, τὰ ἀντιμετώπισαν μὲ ὑποδειγματικὴ πίστη, ἀνδρεία καὶ ὑπομονή. Μάνες ἡρωΐδες καὶ Ἁγίες.

Τὴν ἁπλή, ἀλλὰ οὐσιώδη αὐτὴ ἑορτούλα γιὰ τὴν Μάνα, τὴν ἑτοίμασαν μὲ τὴν βοήθεια τῶν Καθηγητῶν καὶ Καθηγητριῶν καὶ μὲ πολλὴ προθυμία τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν καὶ οἱ Μητέρες τους, ἀφοῦ κάποιες ἀπ’ αὐτὲς ἔλαβαν μέρος διαβάζοντας περιστατικὰ συγκινητικὰ καὶ συμβουλὲς Ἁγίων γιὰ τὴν μάνα. 

Μὲ τὶς ἀπαγγελίες τους τὰ παιδιά, καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ στὴν χορωδία, ἔψαλλαν Ὕμνους τῆς Ὑπαπαντῆς καὶ τραγούδησαν μὲ τὴν βοήθεια μουσικῶν ὀργάνων (κλαρινέτο, ἀκκορντεόν, ἁρμόνιο, τουμπερλέκι) ὡραία τραγούδια, συμβάλλοντας στὸ νὰ παρουσιαστεῖ ἡ ἐκδήλωση τιμῆς πρὸς τὴν μητέρα, ἀρτιότερη καὶ μελωδικότερη .

Ἐπιπλέον, προβολὲς συγκινητικές, ποὺ συνδύαζαν τὸν σεβασμὸ πρὸς τὴν Θεομήτορα  καὶ τὴν μητέρα, προσέδωσαν ἐναλλαγὴ καὶ ἐνδιαφέρον στὸ πρόγραμμα.

Τὸ θεατρικὸ ποὺ παρουσιάσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ κοινό, ἔκανε πολλοὺς νὰ δακρύσουν. Ἡ πλοκή του ξετυλιγόταν σ’ ἕνα σύγχρονο σπιτικό, ποὺ ἡ χριστιανὴ μάνα προσπαθεῖ νὰ διαπαιδαγωγήσει τὰ παιδιά της μὲ τὶς χριστιανικὲς ἀρχές. Ἡ μεγάλη της κόρη μπαίνοντας στὴν ἐφηβεία, παρασυρόμενη ἀπὸ τὸ γενικότερο ἄθεο κλῖμα τῶν καιρῶν, ἀντιδρᾶ χωρὶς σεβασμὸ στὴν μάνα, δείχνοντας περιφρόνηση καὶ ἀνυπακοή. Ἐκείνη μὲ τὴν δύναμη τῆς προσευχῆς, τὴν πνευματικὴ μελέτη Ἁγίων σύγχρονων Γερόντων (Παϊσίου, Πορφυρίου κ.ἄ.) τελικῶς κερδίζει τὴν κόρη της καὶ ἐκείνη μὲ τὴν σειρά της, συνειδητοποιῶντας τὴν ἀξία τῆς προσευχόμενης μητέρας της, τῆς ἀνταποδίδει ὡς δῶρο ἕνα καντηλάκι!  Ποιὸς εἶπε ὅτι ἡ προσευχὴ τῆς μάνας εἶναι χρόνος χαμένος καὶ δὲν ἔχει ἀποτελέσματα ;

Παλαιοὶ Κατηχητές, ἐκτὸς Κονίτσης, θέλησαν νὰ βοηθήσουν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ μακρυά, μὲ τὸ νὰ  ἑτοιμάσουν ἐνθύμια - σελιδοδεῖκτες μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς, τὸ Ἀπολυτίκιό της καὶ τὸ Κοντάκιο της. 

 

Κάποιες κυρίες ἑτοίμασαν ὡραιότατα καὶ εὔγευστα γλυκίσματα μὲ ὅλη τὴν ζαχαροπλαστική τους τέχνη, καθὼς καὶ ἀναψυκτικά. Στὸ τέλος ὑπῆρξε καὶ Ἔκθεση χριστιανικοῦ βιβλίου μὲ θέμα τὴν μάνα, τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν προσευχή.

Στὴν Ἑορτὴ ἔγινε καὶ βράβευση τοῦ διαγωνισμοῦ τῶν Κατηχητικῶν ποὺ εἶχε ὡς θέμα τὴν ἐκμάθηση τοῦ τροπαρίου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ὁ μικρὸς Θωμᾶς μὲ τὴν βοήθεια τοῦ πατέρα του (νὰ ποὺ καὶ ὁ πατέρας συμβάλλει μὲ τὸν τρόπο του στὴν σωστὴ διάπλαση τοῦ χαρακτῆρος τοῦ παιδιοῦ) ἀκούγοντας ἀπὸ τὸ διαδίκτυο τὸ ἀπολυτίκιο, τὸ ἔψαλλε ἀπ’ ἔξω ἐνώπιον ὅλων. Ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ ἐπέδωσε τὸ δῶρο ποὺ ἦταν ἕνας στυλὸς Parker.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Δήμαρχος Κονίτσης κ. Νικόλαος Ἐξάρχου καὶ ὁ Πρόεδρος Πολυτέκνων Ν. Ἰωαννίνων κ. Κων/νος Μπαλωμένος ποὺ συνεχάρηκαν τὰ παιδιὰ καὶ εὐχήθηκαν τέτοιες Ἐκδηλώσεις νὰ συνεχιστοῦν καὶ στὸ μέλλον. 

Ἡ ἐκδήλωση ἐπισφραγίσθηκε μὲ Ὕμνο στὴν Θεοτόκο, τὸ γνωστὸ “Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς”.

 

http://youthimdpk.blogspot.com/2023/02/blog-post_11.html

 

DSCF2302

DSCF2293

DSCF2285

DSCF1975

DSCF2006

DSCF2025

DSCF2041

DSCF2084

DSCF2089

DSCF2131

DSCF2167

DSCF2193

 

 

Site Created by Pixel Orange